Khuyến mại

Khách hàng khi mua hàng từ 5 kg trở lên sẽ được giảm 10%

áp dụng với các mặt hàng của cửa hàng , giảm 5% đối với các

mặt hàng của các công ty khác

Cám ơn quý khách